Academy for Partners

Lawyers

Академия за партньори – Тема 10: Познаваме ли дискриминацията

Познаваме ли дискриминацията и как да я предотвратим?