Academy for Partners

Lawyers

Академия за партньори – Тема 12: Обезпечения при финансиране

Обезпечения при финансиране – кои са основните обезпечения при различните видове финансирания, важни въпроси и рискове, свързани с тях. Забраната за financial assistance – какво представлява, за какво се прилага и как може да се финансира без тя да се нарушава.