Academy for Partners

Lawyers

Академия за партньори – Тема 13: Рефинансиране

Рефинансиране – какво е важно да предвидим с оглед бъдещо рефинансиране.