Academy for Partners

Lawyers

Академия за партньори – Тема 15: Развитието на технологиите и доказването

Развитието на технологиите и доказването в гражданския процес.