Academy for Partners

Lawyers

Академия за партньори – Тема 4: Наказателна отговорност на юридическите лица

Лектор:
Доц. д-р Ралица Илкова