Academy for Partners

Lawyers

  • Stela Sabeva
    Partner and Head of IP Department
    +359 2 8 055 055
    s.sabeva@boyanov.com

Академия за партньори – Тема 5: Закрила на търговската тайна

Закрила на търговската тайна и правен режим при създаване на обекти на интелектуална собственост по трудов или граждански/ търговски договор.