Academy for Partners

Lawyers

Академия за партньори – Тема 6: Алтернативи за финансиране на български дружества

Лектор:

Pawel J. Szaja,
Shearman & Sterling