Academy for Partners

Lawyers

Академия за партньори – Тема 8: Да сключим и да прекратим трудов договор

Да сключим и да прекратим трудов договор – какво трябва да знаем.