Academy for Partners

Академия за партньори – Тема 9: Работа на чужденци в България

Работа на чужденци в България – приложими варианти и рискове.