News & Deals

Lawyers

%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0

Ден на Българската Адвокатура

На днешната дата преди 133 години е приет първия Закон за адвокатите в България. Адвокатурата е гарант за спазване на върховенството на закона, на защитата на правата и интересите на граждани и юридически лица. Наш дълг е да браним и издигаме законността и морала в обществото, като отстояваме обществения интерес, осъзнавайки, че няма справедливо правосъдие без компетентна, независима и борбена адвокатура.

По случай професионалния празник на българския адвокат, ние от БОЯНОВ и Ко. желаем на всички колеги много здраве и светлина в битката за справедливост!