Academy for Partners

Академия за партньори онлайн – Тема 6: Учредяване и реализация на обезпечения при финансиране

Учредяване и реализация на обезпечения при финансиране – практически проблеми и необходима ли е законодателна намеса?  

Академия за партньори – Тема 15: Развитието на технологиите и доказването

Развитието на технологиите и доказването в гражданския процес.  

Академия за партньори – Тема 14: LMA – кога има смисъл да се ползва

   

Академия за партньори – Тема 13: Рефинансиране

Рефинансиране – какво е важно да предвидим с оглед бъдещо рефинансиране.  

Академия за партньори – Тема 12: Обезпечения при финансиране

Обезпечения при финансиране – кои са основните обезпечения при различните видове финансирания, важни въпроси и рискове, свързани с тях. Забраната за financial assistance – какво представлява, за какво се прилага и как може да се финансира без тя да се нарушава.  

Академия за партньори – Тема 11: Данъчни ревизии и проверки

Данъчни ревизии и проверки – за какво да сме подготвени.  

Академия за партньори – Тема 10: Познаваме ли дискриминацията

Познаваме ли дискриминацията и как да я предотвратим?  

Академия за партньори – Тема 9: Работа на чужденци в България

Работа на чужденци в България – приложими варианти и рискове.  

Академия за партньори – Тема 8: Да сключим и да прекратим трудов договор

Да сключим и да прекратим трудов договор – какво трябва да знаем.  

Академия за партньори – Тема 7: Директорите срещу съда

   

Академия за партньори – Тема 6: Алтернативи за финансиране на български дружества

Лектор: Pawel J. Szaja, Shearman & Sterling

Академия за партньори – Тема 5: Закрила на търговската тайна

Закрила на търговската тайна и правен режим при създаване на обекти на интелектуална собственост по трудов или граждански/ търговски договор.  

Академия за партньори – Тема 4: Наказателна отговорност на юридическите лица

Лектор: Доц. д-р Ралица Илкова

Академия за партньори – Тема 3: Investors and Arbitration

Investors and Arbitration (Investment disputes; Achmea and the fallout; Sanctions and arbitration). Lectors: Friedrich Jergitsch and the Arbitration Team of Freshfields Bruckhaus Deringer LLP – Vienna

Академия за партньори – Тема 2: Новият регламент за забрана на геоблокирането

Новият регламент за забрана на геоблокирането, в действие от 3 декември 2018: край на дискриминацията, базирана на място на установяване в ЕС.  

Академия за партньори – Тема 1: Основни форми и начини за придобиване на компании

Основни форми и начини за придобиване на компании и как да подготвим бизнеса за продажба – всичко, което искате да знаете, но се страхувате да попитате.