Insight

podcast-7-rahmanlieva

Podcast: Новият Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

podcast-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81

Podcast: Основни насоки относно режима за експортен контрол на продукти, изделия и технологии с двойна употреба

podcast-5

Podcast: Ново тълкувателно решение на ВКС относно поръчителството