Academy for Partners

Академия за партньори онлайн – Тема 6: Учредяване и реализация на обезпечения при финансиране

Учредяване и реализация на обезпечения при финансиране – практически проблеми и необходима ли е законодателна намеса?